آخرین مقالات مجله اینترنتی مانا

مجله مانا در موضوعات تقویت حافظه و بیماری های مرتبط با حافظه در اثر سالخوردگی مانند آلزایمر تدوین یا گردآوری می شود. این مجله با هدف پشتیبانی علمی از جامعه مصرف کنندگان داروی گیاهی اکتیو مایند بروزرسانی می شود و امید دارد مصرف کنندگان با مطالعه مداوم و عمل به دانسته های فراگرفته شده، علاوه بر افزایش سطح دانش خود، در بهبود و اثربخشی داروی اکتیو مایند نیز تغییرات چشمگیری مشاهده نمایند.

مشاهده ادامه مقالات