تمرین هایی برای تقویت حافظه
کلیدواژگان مقاله:   تقویت حافظه
هم هوش و هم حافظه قابل افزایش است و اگر چه مزاج معتدل و ژنتیک بصورت کلی و پایه نقش اصلی را در آن بازی می کند اما با هر پایه ای از هوش می توان آنرا افزایش داد.

ثابت شده است که بر خلاف دیگر اعضا هر چه مغز بیشتر بکار گیری شود توانایی آن افزایش می یابد. با وجود اینکه به نظر می رسد میزان حجم حافظه در مغز ثابت است اما هر چه مطالب بیشتر در مغز ذخیره شود توانایی حفظ در آن بیشتر می شود به شکلی که نمی توان برای آن مرزی تعیین کرد.به عنوان مثال حافظان قران یا دیوان شاعران از این توانایی نسبت به دیگران بیشتر برخوردارند.بنابراین از روشهای مختلف حفظ مطالب ، تستها و تمرینات هوش و ریاضی که در بازار به وفور یافت می شود استفاده کنید تا هم ضریب هوشی و هم حافظه در شما افزایش پیدا کند.

اگر اضطراب و استرس زیاد باشد می تواند تاثیر منفی بر حافظه بگذارد بنابراین حفظ آرامش خاطر برنامه ریزی و خواب و استراحت کافی بر حافظه تاثیر گذار است . تقویت حافظه نیز مانند تقویت قوای جسمانی نیازمند تمرین و ممارست و پشتکار دارد داشتن برنامه منظم برای تکرار مطالب بسیار مهم است همچنین فرد باید از نظر روحی در ارامش باشد استراحت کافی داشته باشد خواب الودگی نگرانی و استرس بیش از حد باعث تاثیر بر حافظه و تمرکز فرد خواهد شد .
تحلیل آمار سایت و وبلاگ