درمان فراموشی در طب سنتی
کلیدواژگان مقاله:   مغز و طب سنتیآلزایمر
برای تقویت حافظه مجموعه شرایط و اقداماتی لازم هست که به مواردی اشاره میشود. داشتن هوش و حافظه برتر در طب سنتی یه معنای گرمی مزاج تعریف میشود و در صورت افزایش سردی و تری(بلغم) در مغز کاهش حافظه و هوش را در پی داریم که علائم سپیدی،نرمی وسستی پوست،سنگینی حواس، ریزش لعاب دهان وآب بینی رقیق غیرسوزان، آروغ ترش و ضعف معده(با خوردن ترشیجات)، ضعف جسم ومفاصل، بی میلی به غذای صبح، ودر صورت افزایش و شدت بیماری سکته، برص، سفیدی ادرار، دردعقب سر، خواب زیاد(سطحی) خواب دیدن آب باران وبرف را در پی دارد .

هم هوش و هم حافظه قابل افزایش است و اگر چه مزاج معتدل و ژنتیک بصورت کلی و پایه نقش اصلی را در آن بازی می کند اما با هر پایه ای از هوش می توان آنرا افزایش داد.

اعتدال مزاج و تنظیم تغذیه بر اساس مزاج و داشتن هدف و انگیزه کافی نظم و برنامه ریزی و تکرار مطالب در فواصل منظم و نیز استراحت کافی و داشتن تمرکز در هنگام مطالعه به تقویتحافظه کمک می کند کلا از نگاه طب سنتی رعایت ظرورتهای ششگانه زندگی مثل: 1-وجودهوا سالم 2-خوراکیها( ماکولات ) و نوشیدنیها( مشروبات ) متناسب با مزاج و 3-خواب و بیداری به اندازه و 4-فعالیتها وحرکت وسکون جسمانی متناسب سن و جنس و 5- بهداشت روانی و 6-توجه به احتباس و استفراغ(مندفعات بدن) ، در حفظ سلامت بدن خیلی موثر است، که با حفظ سلامتی و نبود بیماری هوش و حافظه خوبی هم در فرد وجود خواهد داشت.


از منظر طب سنتی
بیشتر عالمان طب سنتی از کندر به عنوان ماده ای موثر در افزایش هوش و تقویتحافظه نام می برند و از جمله معتقدند که اگر مادران آن را در دوران بارداری ، مصرف کنند ، موجب افزایش هوش و توانایی یادگیری و تقویتحافظه در فرزندان می شود .کندر می تواند دارای تاثیری مثبت بر روند تکامل مغز و احتمالا شکل گیری مناسب درختهای دندریتی ، اکسونها و برقراری ارتباطات صحیح بین آنها باشد.


پیشنهاد درمانی
1-آشنای با مزاج سرشتی خود و رعایت تغذیه براساس مزاج
2- پرهیز از مصرف مواد غذای بسیار سرد
3-مصرف میوه های خاصیت دار مثل سیب و انگور و به و انجیر ...
4-شربت عسل روزی 1 لیوان
5-کندر جویدنی روزی یک نخود جویده شود
6-حجامت عام و تکرار آن
7- قرائت چند آیه قران در روز
تحلیل آمار سایت و وبلاگ