بررسی مزاج های مختلف مغز (دماغ)

برخی از نشانه های دماغ ( مغز ) معتدل عبارتند از: سر بزرگ همراه با گردن ستبر و سینه فراخ و استخوانهای مهره های پشت قوی که دلالت بر اعتدال مزاج مغز و زیرکی و حال خوب مغز دارند. سر کوچک یا سر بزرگ همراه با گردن نازک و سینه لاغر و مهره های ضعیف کمر نشانه عدم اعتدال مزاج و بد حالی مغز است.

نشانه های دماغ گرم مزاج: رنگ و روی چشم به سرخی می گراید و رگهای آن برجسته و پیداست. موی سر پس از تولد زود بر آید و رنگ موی سر سیاه یا سرخ باشد که هر چه مزاج گرمتر باشد سیاهی یا سرخی رنگ موی سر بیشتر می شود. با بالا رفتن سن جلوی موهای سر می ریزد (زود اصلع می شود) که دلیلش غلبه حرارت است (ریزش موهای سر به دلیل غلبه حرارت مغز). شخص از هوای گرم و آفتاب و طعامها و شرابها و بوها و عطرهای گرم مزاج دچار سردرد می شود و خوابش سبک است.

نشانه های دماغ سرد مزاج: موی سر راست و ناشکسته و رنگ آن مایل به زردی یا سپیدی است. رنگ چشم سرخی ندارد و رگهایش باریک و ناپیداست. خوابش سنگین و ترشحات بینی اش زیاد می باشد.

نشانه های دماغ خشک مزاج: موی سر زیاد و چرب و پرپشت است و زود در می آید و مایل به جعدی ( فر بودن موها ) می باشد و جلوی موهایش زود می ریزد. خوابش کم و سبک است و دارای حواس تیزی است چنانکه صداهای آهسته و بوها و طعم اندک و ضعیف طعامها را زود می فهمد و حس می کند. ترشحات بینی اش بسیار کم است و اغلب ترشحات بینی ندارد.

نشانه های دماغ دارای مزاج مرطوب: خوابش سنگین است و حواسش کند می باشد چنانکه حس بویایی و چشایی و ... ضعیفی دارد و ترشحات بینی اش بسیار زیاد است.

نشانه های دماغ دارای مزاج گرم و خشک: خوابش بسیار کم و سبک بوده و موی سرش زود رشد می کند و موی بسیار و جعد و سیاه رنگ دارد و زود هم اصلع می شود (جلوی موهایش زود می ریزد ). رنگ و رویش سرخ یا گندمگون است. دارای حواس تیز و حساسی می باشد و هیچ ترشح و رطوبتی در بینی ندارد که همین مساله باعث خشک بودن رگهای بینی گردیده و معمولا در هوای گرم زود خون دماغ می شود.

نشانه های دماغ دارای مزاج گرم و مرطوب: در حالت اعتدال ترشحات بینی معمولی است و آبکی نیست. رنگ و رویش خوب و روشن بوده، رگهای چشمش زیاد و پیداست. موی سرش نا شکسته یا کم شکسته بوده و رنگش به سرخی می گراید (موی خرمایی رنگ). ولی اگر مزاجش دارای اعتدال نباشد در اثر چیزهای گرم سرش اندکی سنگین می گردد و دفع ترشحات و رطوبت از بدنش به خصوص از بینی اش زیاد می شود. باد جنوبی و حمام و هر چیز گرم و مرطوبی سخت برایش ضرر داشته و باعث بروز بیماریهای سر برای وی می گردد. نمی تواند به راحتی بخوابد و کابوس می بیند و حواسش کند و ضعیف خواهد شد.

نشانه های دماغ دارای مزاج سرد و خشک: رنگ و رویش تیره و گرفته بوده و گاهی رنگ موی سرش به زردی می گراید و زود سپید می شود. اگر خشکی غلبه داشته باشد زود اصلع می شود و هر چیز سردی برایش زیان داشته باعث بیماری اش می گردد. در جوانی حواسش تیز و حساس بوده اما در سالهای بعدی از بین می رود و حواسش کند و ضعیف می شود. اندکی سبکسار است.

نشانه های دماغ دارای مزاج سرد و مرطوب: همان مشخصات و ویژگیهای مغز دارای مزاج سرد و مغز دارای مزاج مرطوب را همزمان با هم دارد ولی شدتش بیشتر می باشد.

تحلیل آمار سایت و وبلاگ