دکتر مجید انوشیروانی، متخصص طب سنتی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران:کندر برای همگان مفید نیست!
کلیدواژگان مقاله:   تغذیه و افزایش کارایی مغزکندر
بسیاری از کسانی که به اختلالات حافظه گرفتارند از شنیده های پراکنده چنین نتیجه می گیرند که چارۀ فراموشی، صمغ کندر است. این نوشتار به احتیاطها و هشدارها دربارۀ مصرف صمغ کندر می پردازد:
1. کندر برای تقویت حافظه به طور مطلق قابل تجویز نیست. به طور خلاصه، کندر بیشترین سود در بهبود حافظه و تمرکز را برای سالمندان و سالخوردگان، یا جوانان مبتلا به اقسام خاصی از سوءمزاجهای سرد و تر سیستم عصبی ایجاد می کند، نه برای همگان.
 
2. مصرف کندر در مادران باردار سالم با مزاج معتدل که سن بالا نداشته باشند و همسرشان نیز دارای مزاج معتدل یا گرم باشد، مناسب نیست.
 شخصا در پرسش از بسیاری از مادران کودکان بیش فعال، به وضوح سابقۀ مصرف کندر در دوران بارداری را یافته ام.
 
3. مصرف کندر می تواند موجب تغلیظ و احتباس خون قاعدگی شود بنابراین مصرف آن در این دوران توصیه نی شود مگر در صورت ضرورت طبی خاص با تشخیص پزشک متخصص طب سنتی.
 
4. مصرف کندر در اقسامی از پرفشاری خون مانند فشارخونهای ناشی از اسپاسم عروق و فشار خونهای امتلائی سوداوی خطرناک است.
5. زیاده روی در مصرف کندر در گرم مزاجان می تواند موجب بی خوابی و تشدید اضطراب شود. مصرف زیاد و نامتناسب و نابجای کندر همچنین می تواند به سردرد و فرآیندهای احتراقی در خون، و حتی به تشویش و کاهش بازده حافظه نیز منجر شود.
تحلیل آمار سایت و وبلاگ