چند روایت در باب خواص کندر
پیامبر خدا(صلی الله علیه) :« بر شما باد کندر زیرا آن سان که انگشتان عرق را از پیشانی پاک می کنند پشت را محکم می کند عقل را افزون می کند ذهن را ذکاوت می دهد چشم را جلا می دهد و فراموشی را از میان می برد.»
بحارالانوار

پیامبر خدا(صلی الله علیه):«با کندر بدن را چرب کنید چرا که این بهره ای بیشتر برای شما نزد زنانتان ایجاد میکند.»
کنزالعمال

پیامبر خدا(صلی الله علیه):«خطاب به امام علی(علیه السلام) - ای علی سه چیز بر حافظه می افزاید و بلغم را می برد:« کندر مسواک و قرائت قرآن.»
مکارم الاخلاق

امام علی(علیه السلام):«جویدن کندر دندانها را استحکام می بخشد بلغم را می راند و بوی دهان را می گیرد.»
مکارم الاخلاق

عبدالله بن جعفر نقل می کند که مردی نزد علی بن ابی طالب(علیه السلام) آمد و از فراموشی اظهار ناراحتی کرد فرمود:« باد کندر چرا که دل را شجاعت می بخشد و فراموشی را از میان می برد.»
کنز العمال

امام رضا(علیه السلام):« فراوان کندر بخورید آن را در دهان نگه دارید نیک بجوید برای من جویدن آن دوست داشتنی تر است چرا که آن بلغم معده را پاک می کند عقل را استحکام می بخشد و غذا را گوارا می سازد. »
مکارم الاخلاق

فایده های کندر برای زنان باردار
پیامبر خدا(صلی الله علیه):«به زنان باردار خود کندر بدهید چرا که عقل کودک را افزون میکند.»

امام رضا(علیه السلام):«به باردارتان کندر نر بدهید در این صورت اگر آنچه در شکم زن است پسرباشد بیدار دل آگاه و دلیر می گردد و اگر دختر باشد روی و خوی وی نکو می شود و سرین او سترگ می گردد و نزد همسرش بهره می یابد.»
مکارم الاخلاق
تحلیل آمار سایت و وبلاگ